Co powinniśmy wiedzieć o przyczepach?

Co powinniśmy wiedzieć o przyczepach?

0

Nie da się ukryć, że przyczepa zwiększa ładowność naszego pojazdu. Jednocześnie, decydując się na zakup, musimy pamiętać o kilku czynnikach. Wybór pomiędzy nowym modelem a przyczepą używaną także jest dość ważny, przy czym części zamienne takie jak choćby zaczepy kulowe są na tyle łatwo dostępne, że remont starszej przyczepy nie jest skomplikowany.

Stan techniczny przyczepy

Niezależnie od tego, na który wariant się zdecydujemy – nowa czy też może nieco tańsza, używana przyczepa – konieczne jest odpowiednie sprawdzenie jej stanu. Dotyczy to zwłaszcza drugiego przypadku. Musimy mieć pewność, że urządzenie najazdowe jest sprawne a zaczepy kulowe w dobrym stanie. Dobrze zasięgnąć tutaj porady znajomego, zaufanego mechanika. Przykładowo, aby sprawdzić działanie amortyzatora, zaczep kulowy wciskamy z duża siłą w kierunku przyczepy – jego powrót powinien być dość powolny.

Jeżeli jesteśmy już właścicielami przyczepy, powinniśmy koniecznie pamiętać o okresowych przeglądach – podobnie jak samochód, także i przyczepa wymaga badania technicznego. Pierwszy przegląd powinniśmy odbyć po trzech latach od pierwszej rejestracji, następny – dwa lata po pierwszym, kolejne przeglądy zaś – corocznie. Z przeglądów zwolnione są jedynie przyczepy lekkie, o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 750kg.

Kto może ciągnąć przyczepę?

Prawo jazdy kategorii B uprawnia nas do prowadzenia pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5t. Dopuszczalne jest również ciągnięcie przyczepy lekkiej – jak już wspomniano, za przyczepę lekką uznajemy taką, której dmc wynosi maksymalnie 750kg. Daje nam to łącznie 4.25t. Jeżeli nasza przyczepa nie zalicza się do przyczep lekkich ale łączne dmc zespołu pojazdów zamyka się w 4.25t – w takim przypadku wymagane jest dodatkowe uprawnienie: 96.

Kategoria B+E będzie wymagana dopiero w momencie, jeżeli nasz zespół pojazdów nie mieści się w wymienionych zakresach. Prawo jazdy tej Kategorii uprawni nas do prowadzenia pojazdu o dmc do 3.5t wraz z przyczepą, której dmc również może wynosić do 3.5t. Ważnym warunkiem jest to, że masa przyczepy nie może przekraczać masy samego pojazdu.

Przyczepa do konkretnego samochodu

Decydując się na zakup przyczepy, powinniśmy także dobrać ją pod kątem konkretnego modelu pojazdu, który będzie ją ciągnął. Przydatne są tutaj pola O.1 i O.2 w dowodzie rejestracyjnym.

Pierwsze z nich mówi nam o maksymalnej masie przyczepy z hamulcem, dopuszczalnej dla danego samochodu, drugie zaś – maksymalnej masie przyczepy bez hamulca.

Podpory do przyczep kupisz na Unitrailer.pl