Co to jest outsourcing środowiskowy?

Co to jest outsourcing środowiskowy?

0

W związku z koniecznością dążenia do ciągłego rozwoju i skupiania się na wielu aspektach swojej działalności, przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na outsourcing niektórych zadań.

Należy do nich między innymi ochrona środowiska.
Ideą outsourcingu jest powierzanie niektórych obszarów działań firmy podmiotom zewnętrznym, dzięki czemu zasoby wewnętrzne mogą być kierowane do obszarów o większym znaczeniu. W przypadku ochrony środowiska, takie działania wydają się być o tyle zrozumiałe, iż normy prawne dotyczące tej sfery ciągle są zmieniane, przez co wielu firmom trudno nad tym zapanować
Wspomnieć należy także o konieczności przeznaczenia niezbędnych środków na utrzymanie odpowiednich działów lub grup pracowniczych. Stanowi to poważne obciążenie dla budżetu, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Na czym polega outsourcing środowiskowy?

Zakres działań realizowanych przez podmiot zewnętrzy zależy oczywiście od tego, czy firma decyduje się na outsourcing pełny czy wyłącznie częściowy. To standardowych zadań osoby bądź komórki zajmującej się sprawami z zakresu ochrony środowiska należy:
• wypełnienie formalności potrzebnych do tego, aby firmie została wydana decyzja środowiskowa (związana z przedsięwzięciami, które oddziałują na środowisko),
• wsparcie prawne w zakresie realizowanych inwestycji o znaczeniu środowiskowym,
• wykonywanie pomiarów (m.in. emisji zanieczyszczeń, analiza ścieków),
• informowanie o wszelkich zmianach prawnych, które mogłyby wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa,
gospodarowanie odpadami.
Możliwe jest również powierzenie całości obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. W takim przypadku, podmiot zewnętrzny przejmuje rolę osobnej komórki odpowiedzialnej za poruszane aspekty.
Fundamentem realizowania outsourcingu środowiskowego jest stała współpraca z firmą zlecającą działania, polegająca głównie na określeniu potrzeb i strategii działania, tak aby wszelkie prowadzone inwestycje były zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

Korzyści wynikające z outsourcingu środowiskowego

Pierwszą zaletą omawianych działań jest dostęp do specjalistycznej wiedzy na temat zasad związanych z ochroną środowiska. W wielu przypadkach firmy nie mają dostępu do wszystkich informacji i danych z tego zakresu – wszystko to zapewnia outsourcing zlecony profesjonalistom.
Rzecz jasna, należy wspomnieć o poważnych oszczędnościach wynikających z braku obowiązku utrzymywania osobnych działów, przeprowadzania szkoleń czy też regularnego śledzenia wszelkich zmian w prawie. Zatrudnieni pracownicy mogą skupić się na innych zadaniach, które należą do ich obowiązków.
Co ważne, outsourcing zapewnia przeniesienie odpowiedzialności na usługodawcę, dzięki czemu przedsiębiorstwo zlecające takie działania nie musi martwić się ewentualnymi karami w przypadku różnego rodzaju kontroli z zakresu ochrony środowiska. Mówiąc krótko, firmy zyskują bezpieczeństwo oraz poważne oszczędności czasu i pieniędzy.