Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny

0

Usługi faktoringowe mogą przybierać różne formy. Jedną z nich jest faktoring odwrotny. Czym charakteryzuje się ten rodzaj faktoringu? Do kogo jest adresowana ta usługa? Zapraszamy do przeczytania krótkiego kompendium dotyczącego faktoringu odwrotnego

Elastyczne finansowanie

Szybko zmieniające się realia gospodarcze wymagają różnorodnych form wsparcia. Faktoring jest nowoczesnym narzędziem finansowania, elastycznie odpowiadającym na potrzeby rynku, ponieważ dodatkowe środki finansowe przydają się nie tylko dostawcom produktów i usług (faktoring klasyczny), ale także kupującym. W przypadku, gdy stroną transakcji korzystającą z tej usługi finansowej jest odbiorca zamówienia, możemy mówić o faktoringu odwrotnym.

Jak działa faktoring odwrotny?

Kupujący, który nie posiada w danym momencie środków finansowych na zapłatę za fakturę, przesyła ją firmie faktoringowej. Ta w uzgodnionym terminie (np. w ciągu 24 h) przelewa sprzedawcy należność. Kupujący spłaca swoje zobowiązanie wobec firmy faktoringowej w dogodnym dla siebie terminie, np. po 30 dniach. Co istotne, w ramach faktoringu odwrotnego mogą być opłacane różne rodzaje faktur: przeterminowane, te, których termin dopiero zapadnie oraz faktury zaliczkowe proforma.

Korzyści z faktoringu odwrotnego

Co zyskuje podmiot korzystający z tego rodzaju faktoringu? Przede wszystkim terminowe uregulowanie swoich zobowiązań, a co za tym idzie reputację rzetelnego partnera biznesowego. Innym ważnym atutem jest korzystanie z kredytu kupieckiego, czyli możliwość dysponowania środkami finansowymi aż do momentu spłacenia należności firmie faktoringowej. Faktoring odwrotny jest szczególnie opłacalny, gdy sprzedający premiuje przedterminową płatność skontem. Uzyskana w ten sposób zniżka w płatności może pokryć prowizję związaną z korzystaniem z faktoringu, przez co usługa staje się praktycznie bezkosztowa.

Jeżeli zainteresował Cię temat to zapraszamy na stronę https://www.indos.pl/oferta/faktoring/