Postępowanie układowe: ochrona firmy przed upadkiem

Postępowanie układowe: ochrona firmy przed upadkiem

0

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym firmy często napotykają na różnorodne wyzwania, które mogą zagrażać ich stabilności finansowej. Jednym z narzędzi, które może pomóc w ochronie firmy przed upadkiem, jest postępowanie układowe. Warto zgłębić się w ten temat i dowiedzieć się, na czym polega tego typu postępowanie.

Zrozumienie postępowania układowego — czym jest?

Prawo restrukturyzacyjne zakłada istnienie czterech rodzajów postępowań: o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz sanacyjne. Spośród nich postępowanie układowe wyróżnia się dwoma istotnymi aspektami.

Po pierwsze, umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Sporządzenie tego dokumentu jest kluczowym etapem, który uporządkowuje zobowiązania dłużnika wobec wierzycieli i tworzy podstawę do negocjacji warunków układu.

Po drugie, postępowanie układowe może być wszczęte, jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. To istotne kryterium, które determinuje możliwość korzystania z tej procedury.

W porównaniu na przykład z postępowaniem o zatwierdzenie układu postępowanie układowe jest bardziej rozbudowaną procedurą. Celem tej formy restrukturyzacji jest wypracowanie układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami, co wymaga szczegółowych negocjacji i uzgodnień. Z drugiej strony, jest to procedura mniej złożona niż postępowanie sanacyjne, które uchodzi za najbardziej zaawansowaną formę restrukturyzacyjną. W postępowaniu układowym kluczową kwestią pozostaje sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności, a następnie restrukturyzacja zobowiązań dłużnika w drodze właśnie zawartego układu. Bez tego dokumentu nie jest możliwe skuteczne negocjowanie warunków układu.

Podstawową korzyścią postępowania układowego jest możliwość ochrony firmy przed upadkiem. Proces ten umożliwia negocjacje z wierzycielami w celu uzyskania korzystnych warunków spłaty zadłużenia, co może przyczynić się do przywrócenia płynności finansowej firmy.

Kroki do skutecznego postępowania układowego

 • Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego
 • Rozpoznanie wniosku i wydanie postanowienia przez sąd
 • Rozpoczęcie właściwego postępowania układowego
 • Sporządzenie i złożenie sędziemu-komisarzowi odpowiednich dokumentów
 • Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem – etap negocjacji z wierzycielami odgrywa kluczową rolę w procesie układowym. Komunikacja oparta na otwartości i współpracy może przynieść korzystne rezultaty dla obu stron. 
 • W razie przyjęcia układu, rozpoznanie go przez sąd, a następnie jego zatwierdzenie
 • Zakończenie postępowania układowego

Sporządzenie spójnego i realistycznego planu układowego to kluczowy element procesu. Plan powinien uwzględniać możliwości finansowe firmy, jednocześnie zabezpieczając interesy wierzycieli.

Skuteczne zarządzanie postępowaniem układowym

 • Profesjonalna pomoc: warto skorzystać z usług doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego. Profesjonalna pomoc prawna ułatwi cały proces i zapewnić optymalne rezultaty.
 • Monitorowanie realizacji planu: po zaakceptowaniu planu układowego istotne jest systematyczne monitorowanie jego realizacji. Drobne korekty w trakcie procesu mogą zabezpieczyć firmę przed ewentualnymi komplikacjami.

Postępowanie układowe: potencjalne negatywne skutki

Mimo że postępowanie układowe może stanowić skuteczne narzędzie w ochronie firmy przed upadkiem, istnieją również potencjalne negatywne skutki, które warto uwzględnić. 

 • Utrata zaufania partnerów biznesowych: proces postępowania układowego może wpłynąć na zaufanie partnerów biznesowych. Choć transparentność w rozwiązywaniu problemów finansowych jest kluczowa, niektórzy partnerzy mogą obawiać się skutków restrukturyzacji firmy. Długoterminowe relacje biznesowe mogą ucierpieć w wyniku utraty zaufania.
 • Reputacyjne wyzwania: postępowanie układowe może stanowić wyzwanie dla reputacji firmy. Informacje o trudnościach finansowych i restrukturyzacji mogą szybko rozprzestrzeniać się w środowisku biznesowym. Skuteczne zarządzanie komunikacją i budowanie pozytywnego wizerunku staje się kluczowe dla ochrony reputacji.

Choć postępowanie układowe może być skutecznym narzędziem w sytuacji kryzysowej, należy mieć świadomość potencjalnych negatywnych skutków. Przed podjęciem decyzji o postępowaniu układowym, firma powinna skonsultować się z profesjonalistami, aby podjąć najlepszą decyzję dla swojej przyszłości.