Prosta jest zmiana sprzedawcy energii – Sprawdź!

Prosta jest zmiana sprzedawcy energii – Sprawdź!

0

Zmiana sprzedawcy energii jest bardzo prosta! Polskim rynkek energii elektrycznej przeszedł prawdziwa rewolucje. Wskutek liberalizacji obowiązujących przepisów nabywcy prądu uzyskali możliwość wyboru najlepszej z ich perspektywy oferty sprzedaży od dowolnego sprzedawcy.

Rynek energii elektrycznej – uwolniono w ten sposób, ale wielu z nas nadal nie wie, jak proste jest dokonanie takiej zmiany i z jakimi korzyściami może ona się wiązać.

Prosta zmiana

Zmiana sprzedawcy energii nie jest skomplikowana i ograniczona jest do wykonania kilku prostych kroków.

Zdecydowanie najłatwiej jest dokonać zmiany sprzedawcy prądu, jeśli klient udzieli pełnomocnictwa dla nowego sprzedawcy.

Wówczas wystarczy wybrać sprzedawcę i zawrzeć z nim nową umowę sprzedaży. Odbiorca upoważnia nowego sprzedawcę do reprezentowania go w sprawach formalnych, m.in. przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz dotychczasowym sprzedawcą. W imieniu klienta firma energetyczna dokonuje wszelkich niezbędnych formalności, które obejmują wypowiedzenie umowy o dostarczanie energii elektrycznej oraz zawarcie, jeśli jest to konieczne, umowy o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego. Na koniec nowy sprzedawca dokonuje odczytu licznika i rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą.

Wszystkie formalności dokonywane są szybko i sprawnie, dzięki czemu umowa od razu zaczyna obowiązywać, a klient może cieszyć się z dostaw tańszej energii elektrycznej, nawet w długim okresie ze stałą, gwarantowaną ceną. Zmianę sprzedawcy energii można załatwić samodzielnie, ale będzie to wymagało od konsumenta czy przedsiębiorcy znacznie więcej czasu.

Możliwości zmiany

Na polskim rynku energii elektrycznej funkcjonuje wiele firm oferujących sprzedaż prądu. Ich oferta skierowana jest do gospodarstw domowych oraz firm. Jeśli chodzi o propozycje taryf firmowych, to ich ceny nie są zatwierdzane i regulowane za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki i można je swobodnie kształtować. Gospodarstwa domowe, podobnie jak przedsiębiorcy, mogą uzyskać bardzo atrakcyjną ofertę na stałe dostawy prądu.

Muszą jednak w tym celu wyrazić chęć zmiany dostawcy. Na rynku pojawiło się w ciągu ostatnich kilku lat wielu nowych sprzedawców, którzy wymusili na konkurencji obecnej na rynku od dawna obniżenie cen i zagwarantowanie odbiorcom jak najkorzystniejszych warunków sprzedaży energii oraz możliwość ich negocjowania, nawet w trakcie obowiązywania uprzednio podpisanej umowy. Warto więc wiedzieć, jak przebiega zmiana dostawcy prądu.