Prowadzenie prac budowlanych w obiektach objętych nadzorem konserwatorskim

Prowadzenie prac budowlanych w obiektach objętych nadzorem konserwatorskim

Specyfika prac przy renowacji budynków wymaga większego nakładu czasu i środków finansowych. Warto zadbać o dobre przygotowanie prac, aby nie było sytuacji zagrażającej przeprowadzeniu inwestycji. Tylko pełna informacja o stanie obiektu może pozwolić stworzenie odpowiedniego planu przebudowy lub modernizacji.

Read more