Prowadzenie prac budowlanych w obiektach objętych nadzorem konserwatorskim

Prowadzenie prac budowlanych w obiektach objętych nadzorem konserwatorskim

0

Specyfika prac przy renowacji budynków wymaga większego nakładu czasu i środków finansowych. Warto zadbać o dobre przygotowanie prac, aby nie było sytuacji zagrażającej przeprowadzeniu inwestycji. Tylko pełna informacja o stanie obiektu może pozwolić stworzenie odpowiedniego planu przebudowy lub modernizacji.

Sporządzenie dokumentacji technicznej obiektu

W wypadku obiektów zabytkowych poprawnie przeprowadzona renowacja budynków wymaga rzetelnej dokumentacji. Powinna być ona bardziej rozbudowana niż przy budowaniu nowych obiektów. Należy poprzedzić ją badaniami konstrukcji budynku a przy niektórych obiektach również pracami archeologicznymi.

Po zebraniu danych powinny być sporządzone zalecenia i wymagania co do materiałów użytych, kiedy będzie realizowana renowacja budynków. Szczegółowa specyfikacja dotyczy każdego elementu architektonicznego z wytycznymi o sposobie jego odbudowy lub wyznaczeniu możliwych do stosowania zamienników.

Współpraca i nadzór konserwatorski podczas prac

Czas, jaki zajmuje renowacja budynków, wynika zarówno z prac, jak i częstych kontroli ze strony służb konserwatorskich. Każdy etap renowacji budynków powinien być akceptowany przez wyznaczone jednostki kontrolujące. Do tego dochodzi ustalenie przebiegu przyszłych prac i ustalanie możliwych zmian w planie prac. Wszystkie takie ustalenia należy sporządzać na piśmie i dołączać do dokumentacji technicznej.

W tym wypadku należy sprawdzić referencje osoby odpowiedzialnej na budowie za prace referencyjne. Chodzi tu o wykluczenie ewentualnych błędów oraz szybkie i sprawne przeprowadzenie procesu przebudowy. Wytyczne jednostki nadzorującej powinny być na bieżąco wprowadzane do dziennika budowy, aby mieć pewność o poprawnym realizowaniu prac.

Prace wykonywane w związku z renowacją

Większość prac obejmuje poprawę stanu technicznego obiektu. Tylko takie podejście gwarantuje długotrwały efekt, jaki będzie miała renowacja budynków. Należy osuszyć i zabezpieczyć obiekt przed czynnikami atmosferycznymi. Cele działań renowacyjnych można podzielić na dwie główne kategorie:

• Odnowienie elewacji i elementów sztukaterii wraz ze stolarką okienną,

• Adaptacja wnętrza i modyfikacje do nowych zadań, jakie będzie pełnił obiekt.

Zakres i specyfikę prac określa wiek budynku oraz jego poziom unikalności. W ten sposób inwestor ma określony poziom ingerowania w materię obiektu oraz może dopasować technologie budowlane. Od tego zależy też funkcjonalność dla przyszłych użytkowników pomieszczeń. Należy więc pogodzić oczekiwania każdej ze stron uczestniczącej w procesie renowacji.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków