Ćwiczmy nasze umiejętności

Ćwiczmy nasze umiejętności

Jasność i pewność – to kartezjańskie cechy umysłu, na którym można polegać w każdej sytuacji. Nawet w naszej postmodernistycznej rzeczywistości, pełnej multimedialnych udogodnień i szybkiego dostępu do wiedzy, sprawnie działający umysł to podstawa. Dlatego powinniśmy ćwiczyć, żeby rozwijać nasze możliwości intelektualne. Tylko w ten sposób osiągniemy sukces osobisty i zawodowy.

Read more