Architektoniczne wizje od podstaw

Architektoniczne wizje od podstaw

0

Na kształt naszych budynków wpływa nie tylko moda czy koncepcja architekta, ale także rodzaj wykorzystanego materiału budowalnego. Można powiedzieć, że to on stanowi podstawę realizacji. Wyznacza kierunek myślenia o budynku, jego funkcji i formie. To, z czego budujemy nasze domy, biura, szkoły – decyduje o formie samych konstrukcji i sposobach ich użytkowania. Styl zależy ściśle od tworzywa.

Lekkie budownictwo drewniane

Przez wieki najbardziej popularne było wykorzystanie drewna jako podstawowego materiału konstrukcyjnego w budownictwie. Wiązało się to z tym, że drewno było łatwo dostępne. Dlatego wiejskie chaty czy kościoły budowano z drewna. Do dzisiaj można podziwiać zabytki architektury drewnianej. W dużej mierze związane ze sztuką ludową.

U progu XXI wieku drewno jako materiał konstrukcyjny przeżywa swój renesans. Czego dowodem są domy w technologii szkieletowej. Wykorzystuje się termoizolacyjne właściwości tego materiału oraz jego walory estetyczne.

Budownictwo murowane

Tworzenie zamków i kościołów, które zdają się trwać w nieskończoność, nie byłoby możliwe, gdyby nie technika murowana. Trwające latami budowy romańskich czy gotyckich budynków sakralnych czy dworskich świadczyły o tym, że forma łączy się z tworzywem. Wielkość i wręcz ponadczasowość budowli ma związek z zastosowaniem kamienia i cegły.

Betonowanie z rozmache18

Na kształt budynków i styl ich użytkowania z pewnością wpłynęło użycie betonu. Konstrukcje powstawały znacznie szybciej dzięki zastosowaniu tego materiału w połączeniu z nowoczesnym sprzętem. Obecnie na każdym wręcz placu budowy pracuje pompobetonowóz zaopatrzony w wąż do pomp betonu. Ten produkt pokazuje, jak beton i węże przemysłowe, zmieniają od podstaw dzisiejsze budownictwo.