Czy wszystkie zabytki podlegają rewitalizacji?

Czy wszystkie zabytki podlegają rewitalizacji?

0

Nie da się zaprojektować i skonstruować takiego obiektu, który całymi latami prezentowałby się perfekcyjnie. Czas zmienia budynki nie do poznania i zmniejsza ich wartość oraz użyteczność. Wtedy nadchodzi moment na rewitalizację zabytków. Czy jednak każdy, bardziej wartościowy obiekt może jej podlegać?

Zabytki o mniejszej wartości

W samej Polsce sporo jest takich budynków, które są traktowane jak zabytki, jednak mimo tego mało kto o nich słyszał i dla większości osób to, czy będą one istnieć, nie ma większego znaczenia. Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków uznają je za miejsca niższej rangi.

Chcąc odświeżyć tego rodzaju obiekt, nie trzeba uzyskiwać specjalnego pozwolenia (w innych przypadkach zgoda Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków jest niezbędna).

Rewitalizacja zabytków tego rodzaju możliwa jest po otrzymaniu odpowiednich zaleceń od organów czuwających nad pracami budowlanymi przeprowadzanymi na konkretnych terenach. Nietrudno taką zgodę uzyskać.

Zabytki o większej wartości

O wiele trudniej rozpocząć rewitalizację zabytków, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Zabytków. Samo zdobycie niezbędnych zezwoleń jest bardzo czasochłonne, skomplikowane i nieraz kosztowne.

Wszystkie prace, które wykonuje się na takich obiektach, muszą być dokładnie opisane. Każde działanie należy udokumentować, zaznaczając, jak było ono przeprowadzone i w jakim celu zostało podjęte. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko otrzymania kary za zniszczenie zabytku.

Rewitalizacja wartościowych zabytków wymaga współpracy wielu osób – archeologów, architektów, budowlańców czy nawet historyków sztuki. Osoba kierująca pracami musi tych specjalistów zatrudnić i sprawić, aby ich działania wzajemnie się uzupełniały.

Czy warto?

Wszystkie te trudności sprawiają, że coraz mniej osób decyduje się na rewitalizację zabytków. Mimo wszystko czasem warto się jej podjąć.

Przygotowując się do takich prac, trzeba przede wszystkim zapoznać się ze wszystkimi procesami rewitalizacyjnymi. W każdym kraju wyglądają one nieco inaczej.

Możliwość odświeżenia starodawnego zabytku to szansa na pozyskanie dodatkowych pieniędzy i przyczynienie się do rozwoju kraju. Inwestorzy nie powinni z niej rezygnować tylko ze względu na czekające ich trudności.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z PPKZ S.A.