Interna Szczeklika 2020 – niezbędny podręcznik każdego studenta medycyny

Interna Szczeklika 2020 – niezbędny podręcznik każdego studenta medycyny

0

Medycyna nie bez powodu uznawana jest za jeden z najtrudniejszych kierunków studiów. Wiąże się z ogromną odpowiedzialnością w przyszłości, a także wymaga przyswojenia znacznej ilości wiedzy.  To ostatnie jest dodatkowo utrudnione ze względu na ciągły rozwój nauki, co z kolei oznacza, że posiadane przez nas informacje mogą stać się nieaktualne. Na szczęście, zawsze można liczyć na weryfikację tego stanu w wydawnictwach, nawet w przypadku podręczników takich jak Interna Szczeklika 2020.

Podręczniki medyczne jako rzetelne źródło wiedzy

Podręczniki medyczne takie jak Interna Szczeklika 2020 to podstawa zdobycia niezbędnej wiedzy specjalistycznej. Student, który chce nie tylko zaliczyć egzaminy, ale i dobrze przyswoić wszelkie informacje musi sięgać do literatury. Same wykłady mogą być niewystarczające. Jest na nie przeznaczona ograniczona ilość czasu, w związku z czym nie wszystkim zagadnieniom można poświęcić należytą uwagę. Prowadzący nie są również w stanie przeznaczyć uwagi na każdy indywidualny przypadek. Dlatego też inicjatywa własna studenta jest tak istotna.

W przypadku medycyny, nauka jednak wcale nie kończy się na studiach. Jak zostało to już wspomniane, nowe badania i interpretacje ich wyników mogą oznaczać konieczność aktualizacji starych danych. W końcu diagnozowanie i leczenie w oparciu o przeszłe doniesienia nie będzie skuteczne. W najlepszym wypadku, dostępna będzie metoda bardziej efektywna.

Warto pamiętać o tym, że podręczniki medyczne mogą być też źródłem wiedzy dla osób niezwiązanych z obszarem medycyny. Co więcej, ze względu na swoją rzetelność i aktualność informacji, są nawet zalecane. Wprawdzie są one redagowane z myślą o osobach często posiadających już jakiś poziom zrozumienia, książki przeznaczone dla początkujących powinny bez problemu być przyswojone przez każdego.

Wiedza medyczna a Internet

Internet w dzisiejszych czasach jest niemal odruchowym wyborem w sytuacjach, gdy poszukujemy źródła informacji. Niestety, czasami okazuje się to być błędem. Serwisy internetowe nie zawsze są tak rygorystyczne, jak to jest w przypadku procedur przy publikacji badań czy książek naukowych, w tym medycznych. W związku z tym, do takich informacji zawsze musimy podchodzić z dużą dozą ostrożności.

Interna Szczeklika 2020 – najbardziej aktualny podręcznik chorób wewnętrznych

Interna Szczeklika 2020 to kolejna odsłona cyklicznie aktualizowanego podręcznika, który skupia się na zagadnieniach związanych z chorobami wewnętrznymi. Każda jego edycja jest chętnie wybierana przez studentów i nie tylko, a także polecana przez wykładowców.

Podręcznik Interna Szczeklika 2020 obejmuje takie zagadnienia jak: nagłe zatrzymanie krążenia, ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, dyslipidemie, przewlekłe zespoły wieńcowe, częstoskurcze nadkomorowe, cukrzyca a choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie płucne, ostra zatorowość płucna, profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, spirometria, rozstrzenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie przełyku, zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, uchyłki jelita grubego, celiakia, krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, alkoholowa choroba wątroby, kamica przewodowa, przewlekłe zapalenie trzustki, hemochromatoza, akromegalia, choroba i zespół Cushinga, niedoczynność przysadki, choroby tarczycy, nadczynność i niedoczynność przytarczyc, cukrzyca, nefropatia toczniowa, nerki a ciąża, przewlekła choroba nerek, przewlekła białaczka szpikowa, mastocytoza, zespół hemofagocytowy, małopłytkowość immunologiczna, hemafereza lecznicza, przeszczepianie komórek krwiotwórczych, reumatoidalne zapalenie stawów, zespoł Sjӧgrena, spondyloartropatie czy łuszczycowe zapalenie stawów.

Ponadto, do wydania dodane zostały całkiem nowe rozdziały dedykowane COVID-19 oraz ostremu uszkodzeniu płuc związanemu z używaniem papierosów elektronicznych. Oba z nich zostały opracowane w oparciu o bieżące doniesienia i stan badań naukowych.