Sztuka, życie, meble

Sztuka, życie, meble

0

Sztuka na co dzień. Taka, która służy życiu. W ten sposób w naszych wnętrzach realizują się idee wygłaszane dawne temu m.in. przez Gropiusa i jego szkołę. Architektura, także wnętrz, sprzyjać ma doskonałemu funkcjonowaniu człowieka w codzienności. Powinna pozytywnie wpływać na wszelkie podejmowane przez nas działania.

Ars longa, vita brevis?

Sztuka jest wieczna, a życie krótkie. Dzieła artystyczne trwają w wieczności, a istnienie jednostki przemija. Dlatego sztuka przewyższać ma życie? W dwudziestym wieku zaczęto myśleć inaczej. Zresztą już wcześniej dostrzegano potrzebę nadania sztuce praktycznego sensu, tworząc piękne przedmioty, zaliczane do tzw. rzemiosła artystycznego.

Ideę tę w nowoczesny sposób rozwijają obecnie producenci mebli, na przykład meble Bydgoskie. Projektowane przez nich meble tapicerowane łączą funkcjonalność na miarę XXI wieku z estetyką z najwyższej półki. Użyteczność i wspaniałą prezentację.

Przyjemność życia

Przedmioty codziennego użytku powinny być piękne i użyteczne. Wówczas sprzyjają przyjemnemu życiu od strony wizualnej i praktycznej. Jak meble kuchenne komplety, które w nowoczesny sposób kreują naszą codzienność. Prezentują się często jak artystyczne kompozycje, zapewniając jednocześnie maksymalną wygodę gotowania i sprzątania. W ten sposób idee użytecznej sztuki spełniają się od kuchni.

Dynamika życia

W dawnych czasach życie było bardziej stabilne i określone niż obecnie. Wyrażało się to również w wyglądzie wnętrz i w meblach – dużych, solidnych, ciężkich, najczęściej zrobionych z litego drewna. Obecnie tempo życia wydaje się wręcz szalone. Dlatego potrzebujemy innych wnętrz. Takich, które można w razie potrzeby szybko zmienić i przeobrazić w coś innego. Pomagają w tym m.in. meble modułowe.