Tajniki pracy na stanowisku opiekuna osób starszych

Tajniki pracy na stanowisku opiekuna osób starszych

0

Praca w charakterze opiekunki osób starszych stała się od pewnego czasu bardzo popularna wśród Polek. Wiele pań zdecydowało się już podjąć takie zatrudnienie (najczęściej w Niemczech), licząc zarówno na godziwe zarobki, jak i na dobre warunki wykonywania obowiązków. To zajęcie – podobnie jak każde inne – wymaga jednak pewnych określonych predyspozycji, których brak może skutkować rozmaitymi problemami czy konfliktami.

Kto może się opiekować ludźmi starszymi?

Zawód opiekuna osób starszych jest mocno sfeminizowany – w zasadzie nic w tym dziwnego, bo kobiety są generalnie uważane za bardziej troskliwe, empatyczne i tolerancyjne od mężczyzn. Wszystkie te cechy idealnie sprawdzają się zarówno w sprawowaniu opieki nad seniorem, jak i w kontaktach z jego rodziną. Nie należy bowiem zapominać, że najczęściej to właśnie rodzina podopiecznego podejmuje decyzję o zatrudnieniu opiekunki, jak również o jej ewentualnym zwolnieniu.

W większości wypadków nie istnieją w zasadzie żadne wymogi formalne, które należałoby spełnić, aby ubiegać się o posadę opiekunki. Poza jednym: przynajmniej podstawową znajomością języka naszego przyszłego podopiecznego. Agencje zajmujące się rekrutacją opiekunek bardzo często organizują bezpłatne lekcje tego języka, tak, aby pracownice bez przeszkód mogły komunikować się z powierzonymi sobie seniorami.

Bezwzględnie konieczne okazuje się w tej pracy posiadanie dobrej kondycji fizycznej i emocjonalnej oraz wysokiego poziomu komunikatywności. Dzięki takim cechom możliwa jest efektywna opieka nad osobą starszą: pomoc w samoobsłudze, towarzyszenie w codziennych radościach i troskach, a także po prostu radość ze wspólnego przeżywania kolejnych dni.

Przede wszystkim współpraca!

Opiekunka seniora ani ma chwilę nie powinna zapominać o tym, że ma do czynienia z żywym człowiekiem, nie zaś z „obiektem”, który należałoby umyć, przebrać i napoić. Osoba sprawująca opiekę bierze na siebie zadanie bycia z seniorem na co dzień, a zatem wsłuchiwania się w jego potrzeby i reagowania na nie. Jeśli komunikacja między nią a podopiecznym będzie przebiegała prawidłowo, kobieta szybko nauczy się odczytywać stany emocjonalne towarzyszki czy towarzysza i – co za tym idzie – zyska zaufanie osoby, którą się opiekuje.

Praca na stanowisku opiekunki to zadanie niezwykle odpowiedzialne czy nawet wyczerpujące. Przed podjęciem się go należy gruntownie przemyśleć własne możliwości i motywacje. Na szczęście, w trakcie wykonywania obowiązków można najczęściej liczyć na pomoc polskiego koordynatora, czuwającego nad rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych między opiekunkami a rodzinami, które je zatrudniają.

Partnerem artykułu jest http://prosenior.pl/ firma oferująca pracę w Niemczech jako opiekun osób starszych.