Definicje nieruchomości komercyjnej

Definicje nieruchomości komercyjnej

0

Co to właściwie znaczy nieruchomość komercyjna? Żeby dobrze zrozumieć znacznie tego pojęcia należy wyjść od definicji słowa „komercyjny” a znaczy ono tyle, do przynoszący dochód, nastawiony na zysk. Czyli nieruchomość komercyjna to taka, która związana jest z dochodem i z zyskami uzyskiwanymi przez jej właściciela. I to różni ten typ nieruchomości od innych.

Sposób generowania dochodu przez nieruchomość

Nieruchomości budowane pod kątem zysku można podzielić na te, które mają przynosić zysk długoterminowo i te o przynoszących dochód w krótszym terminie. Ze względu na sposób, w jaki przynoszą dochód można podzielić je bardziej szczegółowo na:
– nieruchomości spekulacyjne,
– nieruchomości kapitałowe,
– nieruchomości rozwojowe,
– nieruchomości komercyjne.

Nieruchomość spekulacyjna

Ten typ nieruchomości charakteryzuje się tym, że nabywa się ją w celu osiągnięcia szybkiego zysku z odsprzedaży. Zakłada brak inwestycji a jedynie szybki zakup i szybką sprzedaż z jak największym zyskiem.

Nieruchomość kapitałowa

Taka nieruchomość jest traktowana jako lokata kapitału, a zwrot z niej jest oczekiwany w dłuższym okresie czasu. Przy czym nie chodzi tu o dochód na przykład z wynajmu (czyli stały, regularny zysk) ale o zysk wynikający z wzrostu wartości nieruchomości i jej odsprzedaży po dłuższym czasie. Nieruchomość kapitałowa jest traktowana jako zabezpieczenie finansów przed inflacją.

Nieruchomość rozwojowa

Ten typ nieruchomości to te, w których zakłada się dodatkowe inwestycje, prace deweloperskie. Ich przeznaczeniem jest dalszy rozwój.

Nieruchomość komercyjna

Te ruchomości definiowane są bardzo różne. Na przykład jedna z definicji mówi, że to jest taka nieruchomość, która jest źródłem dochodu z tytułu najmu. Ale ta definicja nie obejmuje wszystkich typów nieruchomości, bo na przykład wyklucza hotele czy choćby stacje benzynowe.

Inna definicja wskazuje na to, że nieruchomością komercyjną można nazwać każdą nieruchomość przeznaczoną do prowadzenia działalności biznesowej (czyli będą to np. biurowce, banki albo magazyny).

Jeszcze inna definicja mówi, że nieruchomość komercyjna to taka, która generuje okresowe przychody z jej użytkowania albo też własności. Ta definicja obejmuje zarówno obiekty mieszkaniowe przeznaczone na wynajem, handlowo-usługowe jak i rekreacyjne (np. hotele) czy przemysłowe.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest – działki inwestycyjne