Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe

0

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko czynności związane z pionem operacyjnym, ale również konieczność prowadzenia rozliczeń z różnego rodzaju instytucjami państwowymi oraz księgowość. Bez względu na rozmiary firmy każdy przedsiębiorca musi wypełnić określone zadania związane z jej administrowaniem i rozliczaniem.

Kto może prowadzić księgowość w firmie?

Zasadniczo istnieje kilka możliwości prowadzenia ksiąg rachunkowych w firmie. W zależności od własnych umiejętności możliwe jest samodzielne prowadzenie odpowiednich ewidencji i prowadzenia rozliczeń we własnym zakresie.
Jeżeli przedsiębiorca nie zna się na księgowości lub obawia się popełnienia błędu, to może zatrudnić pracownika, który zajmie się wszystkimi sprawami związanymi z rachunkowością przedsiębiorstwa.
Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura rachunkowego, które przejmie wszystkie zadania związane z księgowością firmy.

Współpraca z biurem rachunkowym

Biuro rachunkowe zapewnia komfort i bezpieczeństwo należytego wykonywania powierzonych zadań. Przedsiębiorca nawiązuje współpracę z biurem poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług, która określa zakres powierzonych prac oraz ustanawia zakres pełnomocnictw dla pracowników biura rachunkowego.

Przekazanie zadań związanych z prowadzeniem odpowiednich ewidencji odciąża przedsiębiorcę, ale nie oznacza brak jego odpowiedzialności. Należy pamiętać, że przedsiębiorca przez cały czas odpowiada za wywiązywanie się obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

W imieniu zleceniodawcy biuro rachunkowe zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem odpowiednich ewidencji księgowych wynikających z przepisów prawa. W zależności od wyboru formy opodatkowania pracownicy biura dokonują stosownych rozliczeń.

Poza tym biuro rachunkowe może występować w imieniu przedsiębiorcy przed instytucjami państwowymi takimi jak na przykład Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych i w jego imieniu składać odpowiednie deklaracje oraz występować z wnioskami

Materiały do tekstu udostępniło Biuro rachunkowe Taxmentor Katowice