Obsługa prawna przedsiębiorstwa już działającego

Obsługa prawna przedsiębiorstwa już działającego

0

Duże firmy prowadzące działalność w Polsce bardzo często decydują się na współpracę z kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w prawie handlowym i kodeksie spółek cywilnych. Wynika to m.in. z faktu, że polskie prawo dość często się zmienia, a same przepisy często wzajemnie się wykluczają, stąd potrzeba sięgania po usługi specjalistów.

Czym jest obsługa prawna przedsiębiorstw

Wiele firm zleca kancelariom zewnętrznym reprezentowanie siebie, zarówno przed organami państwowymi i skarbowymi, jak i przed kontrahentami, z którymi chcą rozpocząć współpracę. Reprezentacja dotyczy prowadzenia korespondencji, ale i prowadzenia negocjacji.

Spółki mogą również oczekiwać, że prawnik z kancelarii oferującej obsługę prawną będzie odpowiadać za przygotowanie dokumentacji potrzebnej do rejestracji spółki czy do wprowadzenia nowych zapisów w rejestrach sądowych. Podobne zgłoszenia często są wymagane przez giełdę i różne inne instytucje państwowe.

Umowy, kontrakty i dokumenty

Obsługa prawna przedsiębiorstw w wielu przypadkach oznacza konieczność tworzenia licznych dokumentów, w tym w szczególności umów z kontrahentami czy z pracownikami, zwłaszcza kluczowymi, oraz dokonywanie poprawek w umowach na etapie ich tworzenia.

W przypadku kontraktów z nowymi kontrahentami pomoc prawna to zarówno prowadzenie negocjacji i wprowadzanie zapisów w umowach, jak i rejestrowanie umów i wszystkich aneksów, jakie są podpisywane przez każdą ze stron kontraktu. Do dokumentów, które tworzy kancelaria, zalicza się także pisma urzędowe oraz dokumenty wewnętrzne, tworzone jedynie na potrzeby spółki.

Obsługa spółek w sprawach pracowniczych

Kancelarie prawne mogą się specjalizować w prawie spółek, co oznacza wszelką pomoc w zakresie doradztwa, ale również prowadzenia dokumentacji prawnej czy stosowania miękkiej windykacji w przypadku nierzetelnych płatników.

Z drugiej strony obsługa prawna bardzo często obejmuje prawo pracy i wszelkie sprawy pracownicze. Przedsiębiorcy zlecają kancelariom zewnętrznym wystawianie umów o pracę, choć ten zakres usług może obejmować np. pracowników kluczowych czy kadrę zarządzającą.

Odpowiedzialność za umowy dotyczące zatrudnienia może również oznaczać, że kancelaria odpowiada za rozwiązywanie stosunku pracy. W wielu firmach, gdy prowadzone są działania restrukturyzacyjne, obsługa prawna obejmuje także całość takiego procesu, z prowadzeniem dokumentacji.

Artykuł powstał we współpracy z GLC