Podział witryn chłodniczych

Podział witryn chłodniczych

0

Witryny chłodnicze to specjalistyczne urządzenia, które powinny znaleźć się w każdym sklepie spożywczym, lokalu serwującym różnego rodzaju dania, a nawet w aptece. Witryną chłodniczą nazywa się urządzenie, którego głównym zadaniem jest obniżenie temperatury środowiska oraz utrzymanie jej na stałym, niskim poziomie.

Witryny chłodnicze sprężarkowe

Chłodziarki sprężarkowe należą grupy najpopularniejszych witryn, które cieszą się ogromną popularnością wśród klientów. Można je spotkać w praktycznie każdym domu, ale również w sklepach, biurach oraz zakładach przemysłowych. Główną podstawą funkcjonowania tego typu sprzętu jest działanie sprężarki, a także zasad tzw. obiegu Lindego.

Najprościej mówiąc jest to szereg zmian termodynamicznych, które wykorzystując różnicę ciśnień pomiędzy poszczególnymi elementami chłodziarki, przez które przechodzi czynnik termodynamiczny doprowadza do jego schłodzenia, a następnie do obniżenia temperatury całego środowiska chłodzonego.

Witryny chłodnicze absorpcyjne i adsorpcyjne

Chłodziarki absorpcyjne uważane są za pierwsze urządzenia elektryczne. Wykorzystują one zjawisko absorpcji w trakcie krążenia czynnika chłodniczego pomiędzy absorberem i desorberem. Najczęściej mechanizm ten stosuje się w przypadku małych chłodziarek do 1 m, ponieważ układ chłodzący zajmuje w nich bardzo mało miejsca.

Z kolei chłodziarki adsorpcyjne wykorzystują proces wiązania się cząsteczek, jonów lub atomów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, który powoduje lokalne zmiany stężenia. Proces adsorpcyjny jest odwrotnym niż absorpcyjny, który z kolei jest procesem wnikania do wnętrza fazy.

Chłodziarki magnetyczne i termoelektryczne

Chłodziarki magnetyczne to zupełna nowość na rynku. Działają one na zasadzie efektu magnetokalorycznego. Bardzo istotny jest tutaj fakt, iż sprawność tego typu rozwiązania może być nawet o 40% wyższa w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

Z kolei chłodziarki termoelektryczne działają w oparciu o efekt Poltiera. Polega on na wydzielaniu lub pochłanianiu energii pod wpływem przepływu przez złącze prądu elektrycznego. W wyniku pochłaniania energii na jednym złączu oraz wydzielania energii na drugim, powstaje pomiędzy nimi różnica temperatur.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na Gastrosilesia.pl