Szkolenie – profesjonalna obsługa klienta

Szkolenie – profesjonalna obsługa klienta

0

Jednostki administracji państwowej oraz urzędy są miejscami, w których urzędnicy, wykonujący swoje zadania, nie zawsze potrafią sprostać trudnej funkcji obsługi petentów, którzy przychodzą do urzędów w różnych sprawach. Petenci, oczekujący ze strony urzędnika sprawnego przeprowadzenia działań, bywają niezadowoleni, gdy ich sprawa nie jest rozwiązywana zgodnie z oczekiwaniem lub pojawia się opóźnienie.

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, aby klient instytucji był zadowolony z urzędniczej powinności, a zadania wykonane bezbłędnie i na czas? Podnosząc nieustannie kompetencje, w każdym zawodzie, mamy pewność, że nadążamy za nowinkami, rozwijamy się i wykonujemy swoje zadania coraz lepiej. Kadra urzędnicza, na co dzień współpracująca z wieloma osobami, potrzebującymi pomocy i zaangażowania, powinna znać podstawowe mechanizmy, rządzące odpowiednią komunikacją interpersonalną, aby odpowiednio i na wysokim poziomie wykonywać swoje obowiązki.

Oferta szkoleń, dedykowanych dla kadry administracyjnej i instytucji państwowych

Obejmuje ciekawe szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta. Biorąc udział w szkoleniu, poznaje się zasady komunikacji interpersonalnej oraz możliwości ich praktycznego zastosowania. Urzędnicy, biorący udział w szkolenie o tematyce: profesjonalna obsługa klienta, poznają dowiedzieć się w jaki sposób zbudować z klientem relację, nawiązując odpowiedni kontakt, jak go budować i utrzymać. Radzenie sobie w sytuacji, gdy klient jest osobą trudną we współpracy, jest elementem szkolenia, gdzie kadry urzędnicze mogą zgłębić tajniki radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, stresowych. Urzędnik, jako przedstawiciel stanowiska państwowego, nauczy się kontrolować własny stres, emocje oraz pozna sposoby asertywnego reagowania.

Szkolenie trwające osiem godzin

Pozwoli to pracownikom administracji nauczyć się właściwego reagowania w sytuacjach stresowych oraz umiejętnego prowadzenia rozmowy z trudnym klientem. Dla osób, które często trafiają na trudnych Klientów jest dedykowane szkolenie poświęcone tej tematyce dostępne pod adresem: https://superszkolenia.pl/szkolenie/10,profesjonalna-obsluga-trudnego-klienta.html Szkolenie utrwali, w jakich sytuacjach należy empatycznie podchodzić do spraw petentów i jak zachować odpowiedni dystans, który nie wpłynie na relację z petentem. Gdy urzędnik znajdzie się w sytuacji spornej z klientem, powinien umieć właściwie zareagować na jego zarzuty oraz spokojnie argumentować właściwe rozwiązania, doprowadzając do pozytywnego rozwiązania sporu.

W dobie rozwoju i wzrostu jakości świadczonych usług, urzędnicy państwowi, jako przedstawiciele urzędów powinni wyznaczać dobre wzorce, które będą cieszyły zarówno petentów, zadowolonych z uprzejmej i rzetelnej obsługi urzędników, ale i samych pracowników, którzy umiejętnie podchodząc do kontaktów w petentami, profesjonalnie wykonają zadanie, bez stresu i frustracji. Rozwijając kompetencje, wpływa się na lepszą jakość obsługi oraz lepszy obraz instytucji.