Zawory rozdzielające – działanie i charakterystyka

Zawory rozdzielające – działanie i charakterystyka

1

W większości różnego rodzaju maszyn i instalacji stosowane są zawory rozdzielające. Ich zadaniem jest rozdział oraz regulacja sygnału – z tego względu są bardzo istotnym elementem pneumatycznym. Zawory rozdzielające służą do sterowania kierunkiem przepływu czynnika roboczego, co umożliwia prawidłowe funkcjonowanie wielu instalacji i urządzeń.

Jak czynnik roboczy jest doprowadzany do elementu sterującego?

Zawory rozdzielające mogą być sterowane na dwa sposoby – bezpośrednio, a także pośrednio.

Zawory sterowane bezpośrednio to zawory małe. Sterowanie bezpośrednie zapewnia szybkie i sprawne działanie instalacji, jego zaletą jest również prosta konstrukcja – zmniejsza to ryzyko awarii oraz konieczności kosztownej i trudnej naprawy.

Sterowanie pośrednie stosuje się w przypadku zaworów dużych, mających dużą wielkość natężenia przepływu. Takie zawory mają w swej budowie dodatkowy zawór pomocniczy, nazywany również pilotem – umożliwia on działanie układu sterującego.

W jaki sposób można sterować zaworem rozdzielającym?

Jest kilka metod, które umożliwiają sterowanie zaworem rozdzielającym. Każda z nich – z uwagi na odmienne wady oraz zalety – stosowana jest w innych sytuacjach. Metody umożliwiające sterowanie zaworami to:

– sterowanie elektromagnetyczne
– sterowanie mechaniczne
– sterowanie pneumatyczne (opiera się ono na zmianach ciśnienia – wzrost lub spadek ciśnienia pozwala na uzyskanie pożądanego efektu)
– sterowanie mieszane (będące połączeniem kilku różnych metod sterowania zaworami rozdzielającymi)

W jaki sposób jest określana wielkość zaworu rozdzielającego?

Rozmiar gwintów przyłączeniowych – które znajdują się w korpusie zaworu, elementach wyspy zaworowej lub w płytach przyłączeniowych, na których montowany jest zawór – określa wielkość zaworu.

Od wielkości zaworu zależy także wielkość natężenia przepływu przez zawór rozdzielający czynnika roboczego.

Cechy charakterystyczne dla różnych zaworów rozdzielających

Jest wiele cech, którymi poszczególne zawory mogą się od siebie różnić. Należy do nich między innymi sposób sterowania zaworem oraz sposób doprowadzania czynnika roboczego do elementu sterującego.

Bardzo ważną cechą zaworów rozdzielających jest ich wielkość i ilość dróg przepływu czynnika roboczego. W zaworach ilości sterowanych położeń elementu kierującego przepływem czynnika roboczego różnią się od siebie.

Artykuł powstał we współpracy z firmą OBREiUP