Czym jest logistyka?

Czym jest logistyka?

0

Logistyka jest dziedziną zajmującą się procesem  planowania, realizacji i kontroli sprawnego i efektywnego pod każdym względem przemieszczania się towarów i osób  z jednego punktu do drugiego oraz wszelkimi działaniami, których zadaniem jest wspomaganie tych procesów.

Działania logistyczne

Działania wspomagające logistykę są zróżnicowane i odnoszą się zawsze do określonej kategorii podmiotu objętego logistyką, np.:

 • obsługa klienta
 • prognozowanie popytu
 • przepływy informacji
 • ubezpieczenie
 • kontrola zapasów
 • realizowanie zamówień
 • czynności reparacyjne
 • lokalizacja zakładów produkcyjnych oraz składów
 • procesy zaopatrzeniowe
 • pakowanie produktów
 • obsługa zwrotów i reklamacji
 • gospodarowanie odpadami
 • transport
 • składowanie

Najważniejsze zadania mieszczące się w kategorii logistyki transportu to

 • oferta przewozowa
 • krajowe i zagraniczne rynki zaopatrzenia
 • analiza ofert
 • negocjacje cen usług przewozowych
 • kontrola dostawców
 • kontrola budżetu
 • potrzeby materiałowe

Logistyka z punktu widzenia obszarów zainteresowań

Logistyka będąc rozbudowaną już dziedziną nauki, posiada własne pod dziedziny utworzone ze względu na przestrzeń, w jakich funkcjonuje:np.:

 • logistyka zaopatrzenia – to sfera funkcjonująca w przedsiębiorstwach
 • logistyka produkcji -to sfera związana bezpośrednio z produkcją: jej planowanie, organizacja i kompatybilność z innymi sferami
 • logistyka dystrybucji – to sfera silnie rozbudowana, obejmująca kształtowanie, sterowanie i kontrolę procesów dystrybucji
 • logistyka magazynowa – sfera magazynowania produktów, zajmuje się minimalizacją kosztów magazynowania i przechowywania produktów według kryterium ważności
 • logistyka transportu– sfera koncepcji i narzędzi logistycznych niezbędnych w transporcie materiałów i ludzi
 • logistyka marketingowa – połączenie logistyki zaopatrzenia oraz logistyki dystrybucji
 • ekolistyka – sfera badań i działań związanych z realizacją optymalnych rozwiązań w obszarze zbiórki, gromadzenia, utylizacji nieuciążliwej dla środowiska i społeczeństwa
 • logistyka odzysku –sfera planowania i kontroli efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz informacji od miejsca konsumpcji do miejsc pochodzenia w celu odzyskania wartości lub właściwego zagospodarowania
 • logistyka miejsca – sfera systemów logistycznych obecnych na terenach miejskich, jej zadaniem jest odpowiednia organizacja działalności wszystkich uczestników operujących na terenie miasta, tak aby obniżyć globalne koszty funkcjonowania oraz zwiększyć zadowolenie klientów miast
 • e-logistyka –sfera wykorzystania internetu i systemów informatycznych.

 

Zainteresowanym pogłębieniem tematu polecam doczytanie w leksykonie tematów logistycznych.