Rozliczanie i zwrot podatku ze Szwecji

Rozliczanie i zwrot podatku ze Szwecji

0

Osoby, które pracowały w Szwecji przez co najmniej pół roku muszą rozliczyć się z tamtejszym urzędem skarbowym. Oczywiście obowiązek ten spoczywa tylko na osobach, które w tym kraju pracowały legalnie. Bardzo często po rozliczeniu zaliczek na poczet podatku okazuje się, że zostały one pobrane z naddatkiem. W takiej sytuacji można ubiegać się o zwrot podatku ze Szwecji.

Dokumenty potrzebne do wniosku o zwrot podatku ze Szwecji

Aby odzyskać zwrot nadpłaconego podatku potrzebne są oczywiście pewne dokumenty. Są to między innymi następujące rodzaje dokumentów:

  • dokument Inkomstedeklaration1. To roczne rozliczenie podatków, które podatnikom przyznaje szwedzki urząd skarbowy;
  • druku KU-10 albo KU-13;
  • druk E 101/A1, który potwierdza, że odprowadzano składki na ubezpieczenie.

Ubiegając się o zwrot podatku ze Szwecji należy do wniosku dołączyć oryginały tych dokumentów. Dodatkowo należy dołączyć kserokopie: umowy/umów o pracę, paska lub pasków płacowych, dowodu osobistego, zaświadczenia wydanego przez Urząd skarbowy w Polsce.

Co jeszcze trzeba widzieć o zwrocie podatku ze Szwecji?

Okres oczekiwania na decyzję szwedzkiego odpowiednika polskiego Urzędu Skarbowego może wynieść nawet 6 miesięcy. W pokonaniu szwedzkiej maszyny biurokratycznej może pracownikom z Polski pomóc specjalistyczne biuro specjalizujące się między innymi w zwrocie podatku ze Szwecji. W Szwecji obowiązują ulgi podatkowe, które mogą zwiększyć kwotę, którą podatnikom zwróci Urząd skarbowy. Pracownicy z Polski mogą odliczyć między innymi koszt dojazdów (za jedną podróż w ciągu tygodnia), wyżywienia i zakwaterowania. Należy oczywiście dołączyć rachunki, które potwierdzą poniesione wydatki na te cele. Pracownicy w Szwecji mogą odliczać również wydatki, które ponieśli na zakup odzieży ochronnej. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rachunek ze sklepu.