Odzyskiwanie stali z odpadów

Odzyskiwanie stali z odpadów

0

Konstrukcje stalowe należą do najmocniejszych i najekonomiczniejszych ze wszystkich możliwych. Ich wielką i bezdyskusyjną zaletą jest szybkość wznoszenia, łatwość montażu oraz pełna dowolność w kształtowaniu rozmiarów i kształtów. Co istotne, istnieje możliwość przygotowania prefabrykatów- części konstrukcji na przykład w hucie lub zakładzie wytwórczym i przywiezienia ich na miejsce budowy. Pozwala to na skrócenie czasu przygotowywania całej budowli oraz uproszczenie procesu technologicznego. Elementy są łączone w takiej sytuacji za pomocą śrub lub odpowiedniej jakości spawów.

Recykling stali

Stworzona w ten sposób konstrukcja ma jedną, niezaprzeczalną zaletę, której nie będą miały te, wykonane na przykład z żelbetu. Otóż złom stali, który powstanie po zakończeniu eksploatacji elementów, nadaje się do ponownego wykorzystania. Dzięki procesowi recyklingu, rozłożonego na etap zbierania odpadów, segregowania ich oraz ponownego przetworzenia, otrzymuje się półprodukt o wszystkich właściwościach pierwotnie wytworzonej stali.

Jednak złom stalowy to nie tylko wielkogabarytowe konstrukcje. Składają się na niego wszelkie drobne odpady z zakładów mechanicznych, wytwórczych oraz sprzęt po amortyzacyjny, którego życie technologiczne dobiegło końca.

Segregowanie odpadów metalowych

Dalsze przetworzenie zgromadzonego złomu stali uzależnione jest od jego rodzaju i sposobu sortowania. Najmniej pożytku można osiągnąć z odpadów niesegregowanych. W takiej sytuacji niemożliwy jest odzysk cyny i aluminium.

Inaczej jest, gdy złom stali został wstępnie magnetycznie oddzielony. Najważniejsze jest odcynowanie zgromadzonych materiałów, uzyskiwane poprzez ługowanie chemiczne lub elektrolizę.
Przy recyklingu wyrobów stalowych pojawiają się produkty uboczne, takie jak żużel stalowniczy, mający zastosowanie przy budowie dróg.

Ekologia czy ekonomiczna konieczność?

Recykling złomu stali np w skupie http://zlomweglika.pl/zlom-stali-szybkotnacej wynika nie tylko wprost ze względów ekonomicznych. Oczywiście, nawet uwzględniając koszty transportu, składowania i przetworzenia, przetworzenie odpadów jest zdecydowanie tańsze, niż wyprodukowanie zupełnie nowego półproduktu stalowego. Ponieważ materiał ten zachowuje swoje parametry fizykochemiczne, dla ostatecznego odbiorcy- firmy wykonawczej czy konstrukcyjnej nie ma żadnego znaczenia, jakie jest pochodzenie metalu.

Jednak recykling ma jeszcze inny wymiar – służy poprawie ekologii i ochronie środowiska naturalnego. Wykorzystanie złomu stalowego sprawia, że mniej miejsca trzeba przeznaczyć na potencjalne składowiska.